Chelated Copper Gel


Info om produkt

 

Chelated Copper Gel øker absorbasjonen av kobber i tarmen. Dette produktet sammenføyer sporstoffmineralet kobber og aminosyrer, dette øker absorbasjonen av kobber gjennom tarmveggen.

Chelated Copper Gel kommer i en praktisk doseringssprøyte, som gjør det lettere å gi hester ved f.eks reise, utegang eller til hester som ikke spiser dersom det blir tilsatt i kraftfôret.

Anbefalt dosering

Voksne hester: en oralspøryte hver 7. – 14. dag.

Føll og unghester: en halv oralsprøyte hver 7. – 14. dag.

Leveres i pakke på 5×35 gram.

Pris – 716,-